Knjiga utisaka         
Knez Miloš Obrenović je izuzetno značajna istorijska ličnost za razvoj Kragujevca.
Na skupštini narodnih starešina u manastiru Vraćevšnica, maja 1818. godine, a na
predlog kneza Miloša Obrenovića, Kragujevac je izabran za prestonicu Srbije.
logo

« Prethodna | 1 | 2

Sakralni objekti - Manastiri

Manastir Lipar

U selu Donja Sabanta, na istoimenom brdu, na deset kilometara od Kragujevca osnovan je manastir Lipar. Manastirska crkva posvećena Svetom velikomučeniku Georgiju podignuta je 1936. godine na temeljima starog hrama. Crkva je malih dimenzija, skladno građena, pravougaone osnove. Lipar se vezuje za srpskog romantičarskog pesnika i slikara Đuru Jakšića.

Manastir Denkovac

Nalazi se u dolini Dulenske reke, u blizini Velikih Pčelica. Nije poznato vreme utemeljenja, a prema narodnom predanju to je doba kralja Dragutina (kraj XIII i početak XIV veka). Po predanju, ktitorke manastira Raletinac, Sarinac i Denkovac su bile tri sestre, Rala, Dena i Sara, koje su krajem XIV veka izbegle od Turaka i zasnovale ova tri manastira na mestu udaljenom od puteva.

Denkovac je bio utvrđeni manastir. Konačno je uništen i raseljen u XVII veku, a obnova je počela tek 1965. godine. Crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i građena je u duhu moravske škole.

Manastir Sarinac

Nalazi ser na malom platou iznad Dulenske reke, kod Velikih Pčelica. Prema predanju nastao je krajem XIV veka, ali su od prvobitnih građevina ostali samo nejasni tragovi temelja. Obnova je novijeg datuma i još uvek traje.

Manastir Raletinac

Nalazi se nedaleko od sela Velike Pčelice i teritorijalno pripada Rekovcu. Posvećen je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Po predanju, Raletinac je osnovan kao isposnica manastira Denkovac. Danas je samostalan. Crkva je jednobrodna sa zasvedenim svodom, dok je priprata dekorativnija. Unutrašnjost crkve je jednostavno ukrašena.